Tag Archives: waffle

17Nov/15

The Cream & Fudge Factory

The Cream & Fudge Factory @ Siam Paragon . . The Cream & Fudge Factory เป็นอีกหนึ่งร้านไอศครีม ร้านโปรดของผมเลย เป็นร้านเฟรนไชน์ ซึ่งเมืองไทยตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 5 สาขา ร้านนี้จะเป็นไอศครีมแบบพรีเมี่ยม ซึ่งสามารถเลือกรสชาติของไอศครีม ได้มากกว่า 20 รส และTopping มากกว่า 30 ชนิด แล้วเอามามิกซ์ มาผสมกันRead More…