Tag Archives: avocado

15Apr/16

Okami Sushi @The Crystal SB

Okami Sushi @The Crystal SB   Okami Sushi อีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่น แบบพรีเมี่ยม ย่านถนนราชพฤกษ์ ซึ่งระแวกนี้ ก็มีให้เห็นหลายร้านแล้ว ร้านนี้มีโปรโมชั่น เหมือนๆกับ ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยมทั่วๆไป เพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านด้วย ร้านนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปหมาป่า ตามความหมายในภาษาญี่ปุ่น . . *************** บรรยากาศ Okami Sushi ***************   ร้านนี้เป็นร้านร้านไม่ใหญ่มาก มีที่นั่งรองรับลูกค้าประมาณนึง มีให้เลือกทั้งแบบบาร์ ที่ใช้อารมณ์เหมือนลังไม้มาต่อเป็นเก้าอี้ และเป็นแบบโต๊ะโซนโซฟายาว .Read More…