Tag Archives: ชานมไต้หวัน

15Jan/20

GINO Milk Tea ชานมในตลาด Tamsui ไม่ถึง 10 บาท

ชานมปรุงสำเร็จพร้อมชงตรา GINO基諾 กินชานม / ชานม Brown Sugar แก้วละ 10 บาท ประหยัดกว่านี้มีอีกมั้ย!?!? จะว่าไปชานม กับชานมที่ใส่ Brown Sugar ยังคงฮิตต่อเนื่องไม่เลิก  ยิ่งมีเจ้าดังๆ จากไต้หวันเข้ามาเปิดในไทยเยอะไปหมด ส่วนราคาก็โหดเอาเรื่องอยู่   ผมมาเดินตลาด Tamsui (ตั้นสุ่ย) ตรงสุดสายสีแดง ลงสถานี Tamsui เป็นเมืองท่า ริมทะเล บรรยากาศดีมากๆ พอลงจากสถานีก็จะเจอวิวภูเข้าไฟฟูจิของไต้หวันอยู่ด้วย ใครจะเดินเล่นชิวริมทะเล หรือจะมาเดินหาของซื้อ ของฝาก หาอะไรทานในตลาดตั้นสุ่ยได้สบายๆ เลย เดินเล่นเรื่อยๆ มาเจอร้าน GINO Milk Tea ร้านชานมไต้หวันแบบ Brown Sugar แก้วละ NT$40 ถูกมาก!! . . บริเวณหน้าร้าน ถ้ามาจากสถานีRead More…